millió ft
terület (m2)
fűtés
Állapot
telekméret
m2 - m2
Kulcsszó kereső
kiemelt tulajdonságok
szintek száma
emelet
parkolás
erkély
m2 - m2
terasz
m2 - m2

 

OtthonAjánló.hu

Általános Szerződési Feltételek

Az otthonajanlo.hu domain nevű oldalon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez

 

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF, Szabályzat) Otthonajánló Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a www.otthonajanlo.hu oldalon elérhető szolgáltatásokat (továbbiakban: szolgáltatás) igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a  www.otthonajanlo.hu oldalon (továbbiakban: weboldal) keresztül történik. A weboldal által kínált szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatásnyújtás szabályaira az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) az irányadó.

 

Jelen dokumentum kizárólag a szolgáltatást igénybevevő személy és a vállalkozó között jön létre, nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. Ha a jelen megállapodás bármely fordított változata a magyar változatnak ellentmond, a magyar változat az irányadó. A szolgáltatás működésével és használatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a  www.otthonajanlo.hu weboldalon és letölthető a www.otthonajanlo.hu/aszf címről.

 

 1. Szolgáltatói adatok:

 

Szolgáltató  és weboldal üzemeltető adatai:

 

Cégnév: Otthonajánló Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kosbor u. 7. 2/30

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Kosbor u. 7. 2/30

Cégjegyzékszám: 15-09-088431

Adószám: 29173349-2-15

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-95000224 

Szerződés nyelve: magyar

E-mail: hello@otthonajanlo.hu

 

 

Alapvető rendelkezések

 

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

 1. A jelen szabályzat 2020. január 01. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a hatályba lépés napján a szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül időnként megváltoztassa, megújítsa, illetve továbbfejlessze a szolgáltatást. A szolgáltatás tovább használatával a felhasználó automatikusan (ráutaló magatartással) elfogadja a módosított feltételeket.

 

 1. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon működik.

 

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a szolgáltatás, annak bármely részlete és az abban megjelenő tartalmak, valamint a szolgáltatás terjesztésének tekintetében. Tilos a szolgáltatás használata során az abban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének jogosulatlan felhasználása, letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. A jogszerűtlen felhasználásért és a felhasználó által feltöltött/megjelenített jogszabályba ütköző tartalmakért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

 

 1. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása szükséges.

 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatás(ok) teljesítését (előfizetés vásárlása, hirdetés feladása, Otthonajánló Kapcsolat Program) a hirdetés feladását-, illetve az igény elküldését követően a Szolgáltató azonnal megkezdi.

 

Értelmező rendelkezések:

 

 1. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

 

 1. Szolgáltatás: A www.otthonajanlo.hu ldalon elérhető szolgáltatás, mely ingatlan hirdetések feladását, kiemelését és az Otthonajánló Kapcsolat Program igénybevételét jelenti a Felhasználó számára.

 

 1. Felhasználó: Az a természetes vagy jogi személy, aki regisztrál a www.otthonajanlo.huoldalra, ezzel lehetősége nyílik a szolgáltatások igénybevételére.

 

 

 

 1. Felhasználói státuszok: magánszemély, ingatlan értékesítő, iroda vezető

 

A szolgáltatások bemutatása

 

Weboldalunk modern megjelenésű, innovatív funkciókat tartalmazó ingatlanhirdetési portál, mely célja megkönnyíteni az ingatlanok bemutatását, kapcsolatot létesíteni eladó és vevő között és kiszolgálni mind az eladói, mind a vevői igényeket!

 

Hirdetések feladása

 

 1. Hirdetés feladása magánszemélyek részére

 

Magánszemélyek részére hirdetés feladása az aktuális ajánlat szerint van lehetőség: 

https://www.otthonajanlo.hu/ingyenes-ingatlan-hirdetes-feladas-maganszemelyeknek

 

 1. Hirdetés feladása ingatlan értékesítők részére

 

Ingatlan értékesítők részére hirdetés szolgáltatás az aktuális ajánlat szerint van lehetőség:

https://www.otthonajanlo.hu/szolgaltatasaink-ertekesitoknek

 

A szolgáltatás igénybevétele

 

 1. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a weboldalon elérhető szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek. A regisztráció a jobb felső sarokban található „Bejelentkezés” menüpont alatt található.

 

Regisztráció

 

 1. A Felhasználó a regisztrációs felület kitöltésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 

 1. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A hirdetés feladása/igény feladása/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

 1. Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, bármilyen felmerülő költségekért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél az általa megadott személyes adatokat illetéktelenek számára hozzáférhetővé teszi.

 

 1. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 1. Felhasználónak élő személynek kell lennie. Robotok vagy bármely egyéb automata rendszer általi jelentkezés kitöltés tilos.

 

 1. Az alapadatok (név, e-mail és státusz, azaz magánszemély vagy ingatlan értékesítő) megadása után egy aktivációs e-mailt küldünk a megadott e-mail címre, melyben található linkre kattintva azonnal elkezdhető profil oldal személyre szabása és a hirdetések feladása.

 

Fizetési feltételek, számlázás, díjak

 

 1. Kártyás fizetés Online bankkártyával: Felhasználó a kiválasztott szolgáltatások díját online, bankkártyával fizeti meg a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013  Barion Payment Zrt. fog szerepelni a vásárló által kapott bankszámlakivonatokon, mint elfogadóhely.

 

 1. A Szolgáltatások mindenkori díjszabását a Szolgáltató a www.otthonajanlo.hu kezelő felületén teszik közzé

 

 1. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat egyoldalúan módosítani és az aktuális díjszabást közzétenni, melyek a közzététel időpontjától hatályosak.

 

 1. A Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki szolgáltatásairól. A Szolgáltató által kibocsátott elektronikus számla fokozott biztonságú elektronikus hitelesítéssel és időbélyegzővel van ellátva, valamint megfelel az elektronikus számlára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. A Szolgáltató papíralapú, nyomtatott számlát az elektronikus számlán kívül nem állít ki, az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak elektronikusan mutatható be. Ennek megfelelően a Szolgáltatást igénybevevőnek az elektronikus számlát a mindenkor érvényben lévő elévülési idő végéig elektronikus formában kell megőrizni.

 

 1. Banki utalás esetén a szolgáltatás csak a szolgáltatási díj szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követően aktiválódik.

 2. Ismétlődő bankkártyás fizetés: a felhasználó választhat ismétlődő bankkártyás fizetésű szolgáltatási csomagot is. Ebben az esetben a fizetéskor nyilatkozik, hogy a Szolgáltató 30 naponta a szolgáltatási csomagnak megfelelő mértékben megterhelje bankszámláját az előfizetési díj mértékével, melyről a Szolgáltató minden esetben elektronikus számlát állít ki. Ez egy kényelmi szolgáltatás, melyet a Felhasználó bármikor felmondhat (pl. eladta za ingatlant és nem szereté tovább hirdetni). A felmondást a felhasználói profilban vagy emailen a hello@otthonajanlo.hu címre jelezve is megteheti.

 

Licenc kikötések

 

 1. Licenc kikötések

 

 1. A www.otthonajanlo.hu oldalon igénybe vehető szolgáltatást bármely Internettel rendelkező mobiltelefonon, tableten, illetve számítógépen használhatja. Ön nem jogosult a szolgáltatást bérbe adni, kölcsönadni, továbbértékesíteni vagy továbblízingelni. Tilos a weboldalon lévő programot visszafejteni, feltörni, megpróbálni a forrás kódot megfejteni, a programot módosítani vagy használhatatlanná, illetve elérhetetlenné tenni. A fenti tilalmak megszegése büntetőjogi és polgárjogi felelősséget von maga után.

 

Szellemi tulajdonjog

 

 1. A www.otthonajanlo.hu oldalon elérhető tartalommal kapcsolatos összes szellemi tulajdonjogot fenntartjuk, kivéve a jelen Megállapodásban kifejezetten garantált, és a felhasználót megillető jogokat. Jelen licenc nem jogosítja fel Önt az Otthonajánló védjegyeinek, logóinak használatára.

 

 1. Azzal, hogy Ön belép a www.otthonajanlo.hu oldalaira, továbbá a szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat megtekinti/igénybe veszi, elfogadja a jelent pontban foglalt feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak.

 

 1. A www.otthonajanlo.hu weboldalai, továbbá a weboldalon található tartalmak a vállalkozó szellemi tulajdona, így teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

 

 1. A vállalkozó fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar szerzői jogi törvények védik.

 

 1. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

 1. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A vállalkozó követelheti többek között a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését a Ptk. általános szabályai szerint.

 

Felelősség korlátozása, vitarendezés

 

 1. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Weboldalon elhelyezett hirdetések vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag az azt elhelyező Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

 1. A Weboldal böngészése, illetve a szolgáltatások igénybevétele feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek kockázatát és korlátainak ismeretét, illetve elfogadását. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

 

 1. Szolgáltató törekszik rá, de garantálni nem tudja a Weboldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz a Szolgáltatás teljes időtartama alatt. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Internet sajátosságai miatt a Weboldal folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Szolgáltató az éves rendelkezésre állás (99 %) betartása mellet jogosult a Weboldal karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni Felhasználók minden előzetes tájékoztatása vagy értesítése nélkül.

 

 1. Szolgáltató csak a neki felróható jogellenes magatartással okozott károkért felel a Ptk. szabályai szerit.

 

 1. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály (vis major) következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

 

Szolgáltató kizárja továbbá a felelősségét:

 

 1. Mindazon károk tekintetében, amelyek a www.otthonajanlo.hu oldalain a Felhasználók által elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is,

 2. Minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, vagy a Szolgáltatás igénybe vétele kapcsán a Felhasználó által bevont harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott. Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetése során vagy következtében keletkezik.

 3. A más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ – törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – tekintetében,

 4. A Felhasználók által weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

 5. A rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges olyan károkért, melyek nem hozhatóak okozati összefüggésbe Szolgáltató magatartásaival;

 6. Egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior)

 7. A Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi (nemvagyoni) kárért.

 8. A Weboldalon igénybe vehető szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében és fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók által elkövetett jogsértés esetén az illetékes hatóságnál bejelentést tegyen. A Szolgáltató, amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

 9. A Szolgáltató nem avatkozik bele az Eladó és a Vevő között esetlegesen felmerülő jogvitába, de együttműködik a vita békés lezárása érdekében. Az Eladó és a Vevő közötti jogvita kialakulásakor ezen személyek mentesítik Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. A Szolgáltató nem köteles beleavatkozni a Vevő és az Eladó között felmerült jogvitába, azonban a panasz a Szolgáltatóhoz is érkezhet.

 10. Jelen felelősségi szabályok minden Felhasználóval (Hirdető, Eladó, Vevő, regisztrált felhasználó, weboldalt használó) szemben hatályosak.

 

Egyéb kötelezettségek

Szolgáltató a Szolgáltatás 99%-os rendelkezésre állást garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató megfelelő időben (karbantartást megelőző 3 munkanap) előre értesítette a regisztrált Felhasználókat a weboldalon.

Egyéb jogok

Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt a Weboldalon, ezért a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

Vitarendezés:

A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a peren kívüli békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy a Felek a jogvitákra nézve kikötik (alávetéses illetékesség) a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

A Szolgáltatóra, mint közvetítő szolgáltatóra vonatkozó felelősségi szabályok

 

 1. A közvetítő Szolgáltató felelősségére a 2001. CVIII. tv. 7-12. §-a az irányadó. A jogszabály itt érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV

 

Jótállási nyilatkozat

 

 1. Az Otthonajánló által nyújtott szolgáltatást „ahogy van” és „ahogy elérhető” formában nyújtjuk, beleértve az összes esetleges hibájával együtt, mindennemű jótállás nélkül. A szolgáltató, annak partnerei (esetleges előfizetői és licenc adói) a hatályos jogszabályi keretek között ezúton hárítanak minden felelősséget, ami azzal kapcsolatos, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal hibamentes, illetve a felhasználó által kitűzött célra megfelelő és precíz.

 

 1. A szolgáltató, annak üzleti partnerei és licenc adói nem vállalnak garanciát arra nézve, hogy Ön elégedett lesz-e a szolgáltatással, illetve, hogy a weboldalon található tartalmak/információk azok, amelyekre Önnek szüksége van. Továbbá arra sem vállalunk garanciát, hogy az www.otthonajanlo.hu oldalon igénybe vehető szolgáltatások zavartalanok és hibamentesek lesznek, illetve hogy az esetleges hibák a rendszerben vagy a weboldalon kijavításra kerülnek. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás, melyet a Szolgáltató ad Önnek, nem teremt garancia érvényesítési jogot.

 

 1. Amennyiben Ön a weboldal használata során bárminemű hibát vagy rendellenes működést észlel, azt köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltató felé. A késedelmes bejelentésből vagy a bejelentés elmaradásából eredő károkért Ön tartozik felelősséggel.

 

Felmondási Tájékoztató

 

 1. A jelen ÁSZF elfogadásával a fogyasztónak minősülő felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített felmondási jog a rendelet 29. § (1) bekezdésének a) és m) pontjára tekintettel nem illeti meg Önt, tekintettel arra, hogy a weboldalon nyújtott szolgáltatást a Szolgáltató a díj megfizetésével azonnal megkezdi.

 

 1. A felmondási jogról részletesebben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben lehet olvasni, mely hatályos állapotban itt érhető el.

 

Vegyes rendelkezések

 

 1. Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során közreműködő partnert (programozó, webfejlesztő, tanácsadó, szakértő stb.) jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

 1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

 1. Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

 1. A technológiák változása és üzletágunk növekedése és fejlődése miatt, vagy akár egyéb okból kifolyólag a jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentumot időnként módosítanunk kell. Amennyiben ilyen módosítás történik, erről tájékoztatjuk a weboldalon. Javasoljuk, hogy időnként tekintse át a weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési Szabályzatát, hogy biztosan értesüljön a változásokról.

 

  1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodás minden kitétele a lehető legteljesebb mértékben érvényesítendő. Amennyiben bármely megállapodásbeli pont egészben vagy részben jogszerűtlennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, az a pont részben vagy egészben külön kezelendő a Megállapodástól és nem befolyásolja a fennmaradó pontok érvényességét és érvényesíthetőségét.

  2. Panaszkezelés rendje

 

 1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi igényt megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

 1. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak.

 

 1. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 1. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

 1. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

 

 1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

 1. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

 1. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

 1. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

 1. Adatvédelem

 

 1. A www.otthonajanlo.hu adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: www.otthonajanlo.hu/adatkezeles

 

Vonatkozó jogszabályok

 

 1. Magyarország Alaptörvénye

 2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

 4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

 5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

 6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

 7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

 

A Weboldal használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megértette, azokat tudomásul vette és elfogadta.

 

2022. március 01.